fbpx

 

 1. Organizatorem konkursu organizowanego w ramach profilu „@ballaun_auto_centrum” w serwisie społecznościowym Instagram, zwanym dalej „Konkursem”, jest Jacek Ballaun Autoryzowany Dealer z siedzibą w Warszawie, przy ul. Białowieskiej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 113-002-80-90), dalej zwana „Organizatorem”.

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem.

 

 1. Konkurs trwa od 14 lutego 2021 r. od godziny 10:00 do 21 lutego 2021 r. do godz. 23:59.

 

 1. Wyniki Konkursu będą opublikowane na profilu Organizatora prowadzonym w ramach serwisu Instagram (zwanym dalej Profilem) do dnia 22 lutego2022 r. do godz. 19:00 w osobnym poście.

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które w dniu publikacji Ogłoszenia ukończyły 18 lat.

 

 1. Zadanie konkursowe (zwane dalej Zadaniem Konkursowym) polega na:

 

 1. a) dodaniu przez Uczestnika w ramach profilu https://www.instagram.com/ballaun_auto_centrum/ w serwisie społecznościowym Instagram pod postem konkursowym komentarza, w którym Uczestnik oznaczy dwie osoby z którymi chciałby się wybrać na weekend do domu w Malowej Górze samochodem marki Ssangyong.

 

 1. b) umieszczeniu w komentarzu uzasadnienia dlaczego wybór pary akurat został skierowany akurat na nich.

 

 1. b) polubieniu posta konkursowego,

 

 1. c) obserwowaniu profilu „@ballaun_auto_centrum” oraz “@dom_malowy_sad” w serwisie społecznościowym Instagram.

 

 1. Komisja oceniająca Zadania Konkursowe będzie brać pod uwagę kreatywność komentarzy konkursowych.

 

 1. Po zakończeniu Konkursu zostanie przyznana jedna Nagroda Głowna (zwane dalej Nagrodą Główną) w postaci wypożyczenia jednego z wybranych modeli samochodów Ssangyong Tivoli, Tivoli Grand lub Korando zatankowanego do pełna na weekend oraz dwóch noclegów w domu „Malowy Sad” w Malowej Górze, woj. lubelskie,  w Polsce.

 

 1. Nagroda zostanie będzie do wykorzystania przez zdobywcę w ciągu 2 miesięcy od momentu podania przez Zwycięzcę niezbędnych danych.

 

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 

 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. Instagram Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

 

 1. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem nagrody w Konkursie odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie dane wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, zdobywca Nagrody otrzyma dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości niezbędnej do pokrycia podatku należnego w związku z wygraniem Nagrody – nagrody te zostaną przeznaczone bezpośrednio na zapłatę tegoż podatku, tj. nie będą wypłacane zdobywcy Nagrody; powyższe związane jest z koniecznością wykonania obowiązku podatkowego tj. uiszczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

Wartość podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przekazana do właściwego urzędu skarbowego.