fbpx

Przystępując do korzystania ze stron internetowych, stanowiących własność Jacek Ballaun Autoryzowany Dealer zwaną dalej A.S.O. akceptują Państwo bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejsze warunki:

  1. Zawartość. Wszelkie podawane dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Strony internetowe nie są, ani nie powinny być wykorzystywane jako oferta. Informacje na stronach internetowych nie są prawnie obowiązujące ani nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego. Strony internetowe zawierają informacje dotyczące produktów i programów promocyjnych. Przedstawiane programy promocyjne dostępne są wyłącznie do wyczerpania zapasów samochodów objętych konkretną promocją. Zakup któregokolwiek pojazdu podlega warunkom i postanowieniom indywidualnej umowy sprzedaży.
  2. Dane Użytkownika.Wszelkie dane osobiste Użytkownika, przekazane do A.S.O. za pośrednictwem strony internetowej, będą wykorzystywane do poprawy jakości usług świadczonych Użytkownikowi. A.S.O. dołożą wszelkich starań, aby zagwarantować tajność zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobistych, jak nakazuje natura takich informacji. A.S.O. nie będą wykorzystywać podanych przez Użytkownika danych do wysyłania jakichkolwiek nie zamówionych materiałów lub informacji, ani też nie będzie ich przekazywać lub odsprzedawać stronom trzecim bez uzyskania zgody Użytkownika. A.S.O. nie są w żaden sposób zobowiązana do kontrolowania i/lub przeglądania wszelkiej korespondencji od Użytkowników stron internetowych i nie bierze żadnej odpowiedzialności ani nie ponosi konsekwencji za jakiekolwiek sprawy związane z tą korespondencją.
  3. Prawa autorskie. Prezentowane materiały oraz cała zawartość stron internetowych A.S.O. chronione są prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Zawarte tam informacje, teksty, ilustracje i rysunki mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnego, osobistego użytku i poza oglądaniem nie mogą być w jakimkolwiek celu reprodukowane, modyfikowane, przenoszone, sprzedawane lub publikowane, w całości ani w części, bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia A.S.O.
  4. Hiperłącza.Strona internetowa A.S.O. zawiera łącza hypertekstowe do innych, całkowicie niezależnych miejsc w Internecie. A.S.O. nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za rzetelność, kompletność i autentyczność informacji zawartych w łączach hypertekstowych oraz na innych stronach internetowych. Korzystanie ze stron internetowych, do których są łącza ze strony internetowej A.S.O., odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
  5. Ograniczenie odpowiedzialnośći. A.S.O. nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub specjalne uszkodzenia, powstałe na skutek lub w jakikolwiek sposób związane z dostępem lub korzystaniem ze stron internetowych A.S.O., włączając w to, lecz nie wyłącznie, wszelkiego rodzaju straty lub uszkodzenia spowodowane przez zainfekowanie komputera Użytkownika wirusem lub wynikające z oparcia się na informacjach uzyskanych z tej strony internetowej. A.S.O. nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani autentyczność jakichkolwiek zawartych na stronie internetowej informacji. Strony ty oraz wszelkie zamieszczone na nich materiały prezentowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, choć informujemy że dokładamy wszelkich stara aby wszystkie informacje były aktualne.
  6. Znaki towarowe. Wszelkie pokazywane na tych stronach internetowych znaki towarowe, logo i znaki serwisowe stanowią własność Kia Motors Polska Sp. z o.o. lub innych stron. Używanie, regularne kopiowanie do własnego komputera, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji tych znaków bez pisemnej zgody właścicieli są zabronione.